За къде пазарувате?

Уважаеми посетители, моля прочетете внимателно и се запознайте Общите Условия за ползване на електронния магазин ApolloWine.com - уреждат взаимоотношенията между Вас и нас за извършване на покупки в електронния магазин и Вие сте обвързан/а с тях до напускането на настоящия уебсайт.

 

В случай, че имате въпроси, моля прочетете секцията с “Често задавани въпроси”. Ако не намерите необходимата ви информация там - свържете се с нас на:

wine@apollowine.com

Добре дошли в www.apollowine.com !

 

С използването на www.apollowine.com Вие сте длъжни да приемете следните Общи Условия, които могат да бъдат актуализирани и променяни от нас без предупреждение.

 

С използването на www.apollowine.com Вие декларирате и гарантирате, че сте поне на 18 години.

 

Ако Вие не сте съгласни с тези Общи Условия, Вие не сте оторизирани да ползвате този сайт.

 

Настоящите „Общи условия”  уреждат реда, начина и условията за покупко-продажба  през платформата за онлайн търговия www.apollowine.com, собственост на „АПОЛОУАЙН” ЕООД. Тези „Общи условия” представляват договор за покупко-продажба между APOLLOWINE.COM и Клиента.

 

APOLLOWINE.COM предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в онлайн магазина стоки чрез заявяване на поръчка и заплащане на съответната продажна цена, като Клиентът е длъжен да се съобразява и спазва настоящите Общи Условия. Клиентът може да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в онлайн магазина www.apollowine.com стоки и услуги само след изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на „Общи Условия” и се задължава да ги спазва.

 

APOLLOWINE.COM запазва правото си да променя по всяко време настоящите „Общи Условия” без предупреждение. При промени в настоящите „Общи Условия” Клиентът може да заяви, че отхвърля промените, като изпрати изявление за отхвърлянето на промените на имейл адрес wine@apollowine.com.  С получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в „Общи Условия” не засягат отношенията между Клиента и APOLLOWINE.COM, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стоки.

 


 

Общи положения 

По смисъла на настоящите „Общи Условия” изброените понятия са използвани със следното значение:

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отнощенията между "Аполоуайн" ЕООД с ЕИК: 200145542 с адрес на регистрация гр.София, ул. Св.св. Кирил и Методий 139, ап.8, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу КЛИЕНТИ на платформата за електронна търговия apollowine.com, наричано по-долу "apollowine.com".

 


I. ПРЕДМЕТ

 

„АПОЛОУАЙН” ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК: 200145542,  със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Св. св. Кирил и Методи 139, ап.8, предлагащо за продажба стоки в онлайн магазин www.apollowine.com.

www.apollowine.com е платформа за онлайн търговия на стоки и услуги, предоставяни от „АПОЛОУАЙН” ЕООД ( накратко наричана APOLLOWINE.COM).

 


II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 

Наименование: Аполоуайн ЕООД

ЕИК/ БУЛСТАТ: 200145542

Седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, ул. Св.св. Кирил и Методий 139, ет.4

Адрес за кореспонденция: гр. София, район Възраждане, ъл. Св.св. Кирил и Методий 139, ет. 4

Телефон: +359 898 701183

Имейл: wine@apollowine.com

Уебсайт: https://www.apollowine.com/

 

Под „стоки и услуги, предоставяни от „АПОЛОУАЙН” ЕООД” се разбират:
- вино и спиртни напитки (алкохол) по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки;
- куверти/ ваучери за обучения, събития, дегустации и пазаруване на стоки;
- аксесоари, книги и опаковки;

 

Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики и продажна цена. APOLLOWINE.COM не носи отговорност в случай, че посочената от производителя или дистрибутора информация за характеристиките на стоката е невярна или неточна.

 

„Клиент” е физическо или юридическо лице, което е заявило поръчка или е регистрирало клиентски профил в www. apollowine.com и е съгласно с настоящите Общи Условия. Със заявяване на поръчка Клиентът – физическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 ( осемнадесет) години. APOLLOWINE.COM си запазва правото да откаже поръчка при съмнения за навършени 18 (осемнадесет) години от Клиента.

 

„Клиентски профил” е информацията за Клиента (имe, фамилия/ търговска фирма, адрес, телефон, e-mail, ЕИК/БУЛСТАТ и др.), предоставени от последния при закупуване или регистрирането му и съхранявана от APOLLOWINE.COM за целите на обслужване на поръчките и предоставяните от APOLLOWINE.COM услуги.

 

С използването на този Уеб сайт Вие заявявате, че сте отговорни за поддържането на вашия профил и парола и за защитен достъп до вашия компютър. Клиентският профил е достъпен чрез въвеждане на потребителско име и парола и дава възможност на Клиента сам да разглежда и редактира данните, въведени при регистрация, да има достъп до информацията на всички свои поръчки за закупуването на стоки и услуги през www.apollowine.com, да променя паролата си за достъп, да се абонира или откаже абонамент за получаване на информационен бюлетин на APOLLOWINE.COM. Вие сте отговорни за всички дейсности, които настъпят вследствие на използване на вашата парола или профил.

 

„АПОЛОУАЙН” ЕООД не носи отговорност за загуби или повреди породени от неспазване на вашите отговорности и задължения според тези установени Общи Условия. За да закупите продукт или да използвате услуга предлагани от този Уеб сайт, Вие трябва да се регистрирате и/ или да предоставите изисканата от нас информация. С въвеждането на каквато и да е информация на този еб сайт Вие заявявате и гарантирате, че (1) Вие сте на поне 18 годишна възраст; (2) използвате своята действителна самоличност; (3) Вие сте поредоставили само вярна, точна, настояща и пълна информация; и (4) Вие ще поддържате и своевременно актуализирате информацията, която сте предоставили, за да я запазите като вярна, точна, настояща и пълна.

 


Електронна комуникация

Когато посещавате нашия Уеб сайт, купувате продукти или услуги през Сайта, или се отнесете към нашия отдел „Връзка с Клиенти”, вие комуникирате с нас електронно или дистанционно. Ние също ще комуникираме с вас чрез имейл или обаждане или обновяване на информация на Сайта. С използването на Сайта Вие се съгласявате с това, че всички споразумения, бележки, оповествявания и друг вид комуникация, която ние предоставим електронно съответстват на всички законови изисквания, че тази комуникация е в писмена форма.

 


Поръчка  за покупка

 

За да поръчвате покупка на предлаганите продукти и услуги от www.apollowine.com, Клиентът е необходимо да предостави изискваната информация или да се регистрира ( чрез попълване на регистрационна форма) и да заяви съгласие с настоящите „Общи Условия”.

 

При поръчка или регистрация Клиентът предоставя следната информация: за физически лица – име, фамилия, телефон, адрес и e-mail; за юридически лица – търговска фирма, МОЛ, ДДС номер, телефон, адрес, e-mail.  С въвеждането на каквато и да е информация на този Уеб сайт Вие заявявате и гарантирате, че (1) Вие сте на поне 18 годишна възраст; (2) използвате своята действителна самоличност; (3) Вие сте поредоставили само вярна, точна, настояща и пълна информация; (4) Вие ще поддържате и своевременно актуализирате информацията, която сте предоставили, за да я запазите като вярна, точна, настояща и пълна; (5) сте съгласни с „Общи Условия” на www.apollowine.com като отбележите полето „Съгласен съм с Общите условия за покупко-продажба на  онлайн магазина APOLLOWINE.COM”.

 

APOLLOWINE.COM незабавно потвърждава получаването на изявлението за съгласие с настоящите общи условия като изпраща съобщение до електронната поща на Клиента, което съдържа данни на APOLLOWINE.COM и текста (електронна препратка към текста) на настоящите Общи условия.

 


Процес на поръчка за покупка  

 

При поръчка за покупка Клиентът извършва следните последователни действия:

(a) Избира желаните от него продукти,  които добавя в своята кошница като натисне бутон „Купи” срещу съответната стока. Когато клиентът реши да премине към поръчване на избраните продукти, той отива в своята "кошница" ( намираща се в горната дясна част на уеб сайта).

 

(b) В своята "Кошница" Клиентът определя вида и количеството на стоката и потвърждава поръчката (чрез натискане на виртуален бутон „Продължи”);

 

(c) За да продължи Клиентът се регистрира (ако е нов потребител) или влиза в профила си ( ако е съществуващ потребител), като въвежда информация за име, фамилия, телефон и адрес на доставка, и натиска бутон „Продължи”;

 

(d) Ако е съществуващ клиент се показват адрес за доставка и телефон с възможност за промяна на данните и избор на начин на плащане.  

 

(e) Ако е нов потребител се появява форма за регистриране чрез въвеждане на необходимата информация за изпълнение на поръчката ( имейл адрес, име, фамилия, телефон, адрес на доставка) и възможност за избор на плащане.

 

(f) Клиентът потвърждаава заявените данни от бутона „Продължи”

 

(g) Поръчката за покупка на стока през www.apollowine.com се счита за извършена след натискане на бутона "Потвърди ".

 

(h) При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за APOLLOWINE.COM не възниква задължение за нейното изпълнение.

 


Приемане на поръчката 

 

Поръчката за покупка се приема от APOLLOWINE.COM чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на Клиента, със следното съдържание: наименование, адрес на управление, е-mail адрес и данни за кореспонденция на APOLLOWINE.COM, както и текста (електронна препратка към текста) на настоящите Общи условия, информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, стойността на транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, избраният от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка.

 

Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на Клиента.

 


Доставка

 

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка от нашия партньор куриерска фирма „SPEEDY”. Всички поръчки се доставят само и единствено от „Спииди”. При желание на Клиента поръчката да бъде доставена от друг куриер, всички разходи и взаимоотношения с избрания куериер са за негова сметка.

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка от наш доверен партньор - куриерска фирма. За доставки на територията на София-град разчитаме на наш доверен шофьор.

 

До адрес на територията на цяла България ( без София):

АКО ЩЕ ЗАПЛАТИТЕ С БАНКОВА КАРТА:

До 6  бутилки (в една пратка) - 10.00 лв. под 150лв.

До 12 бутилки (в една пратка) - 16.00лв. под 150лв.

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА НА ПОРЪЧКА НАД 150ЛВ. ЗАПЛАТЕНА С КАРТА

 

АКО ЩЕ ЗАПЛАТИТЕ В БРОЙ ( НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ) ПРИ ДОСТАВКА:

До 6  бутилки (в една пратка) - 12.00 лв. под 150лв.

До 12 бутилки (в една пратка) - 18.00лв. под 150лв.

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ПРИ ПОРЪЧКА НАД 300ЛВ АКО ЗАПЛАТИТЕ В БРОЙ.

* Всички пакетни и промоционални пакетни продукти се калкулират като 1 артикул.

До офис на Спиди ( БЕЗ СОФИЯ). В София доставяме САМО до адрес!

АКО ЩЕ ЗАПЛАТИТЕ С БАНКОВА КАРТА:

До 6  бутилки (в една пратка) - 6.00 лв. под 150лв.

До 12 бутилки (в една пратка) - 10.00лв. под 150лв.

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА НА ПОРЪЧКА НАД 150ЛВ. ЗАПЛАТЕНА С КАРТА

 

АКО ЩЕ ЗАПЛАТИТЕ В БРОЙ ( НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ) ПРИ ДОСТАВКА:

До 6  бутилки (в една пратка) - 8.00 лв. под 150лв.

До 12 бутилки (в една пратка) - 12.00лв. под 150лв.

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ПРИ ПОРЪЧКА НАД 300ЛВ АКО ЗАПЛАТИТЕ В БРОЙ

* Всички пакетни и промоционални пакетни продукти се калкулират като 1 артикул.

 

ВСИЧКИ ПОРЪЧКИ В СОФИЯ-ГРАД СЕ ДОСТАВЯТ ДО АДРЕС:

от 1 до 5 бутилки - 5лв., под 150лв.

над 6 бутилки - безплатна доставка

* Всички пакетни и промоционални пакетни артикули се калкулират като 1 артикул. 

 

Pick-up Point: ОФИС Аполоуайн, бул. Константин Величков 49, София

!!!N.B! Офисът (pick-up-point) няма наличност от всички активни в онлайн магазина продукти, което налага вашата предварителна поръчка онлайн или по телефона! В случай, че имате въпроси или поръчка за вземане, моля да се свържете с нас на телефон +359898701183, а ние ще ви предложим индивидуален вариант в удобно за вас време за за доставка.

 

* бутилка = 0.75 Л

* един кашон вино съдържа 6 бутилки от 0.75л
** Посочените по-горе цени за доставки са за поръчки на територията на България

 

Всички разходи за доставка се заплащат допълнително в момента на поръчване ако сте заплатили по банков път или в момента на доставката ако сте избрали наложен платеж.

Поръчките се доставят в следните срокове:

  • Най-късно до 2 (два) работни дни – за територията на гр. София и страната, ако са заявени до 11ч
  • Най-късно до 3 (три) работни дни – за територията на гр. София и страната, ако са заявени след 11ч.

****************************************************************************

APOLLOWINE.COM не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност и невъзможността за доставка от страна на доставчиците си, APOLLOWINE.COM в рамките на 24 (двадесет и четири) часа след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента за изчерпването на стоката посредством обаждане по телефон на посочения при регистрацията телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес.APOLLOWINE.COM ще възстанови стойността на поръчания/те артикул/и или ще промени поръчката по желание на Клиента.
 
Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.

* Вашата поръчка може да бъде опакована в рециклиран транспортен кашон с добър вид, гарантиращ сигурна и безопасна доставка, с грижа към природата!
 


 

Всички разходи за доставка се заплащат допълнително в момента на поръчване ако сте заплатили по банков път или в момента на доставката ако сте избрали наложен платеж.
 

Поръчките се доставят в следните срокове:

* Експресни доставки ( в рамките на работния ден в деня на постъпване на поръчката) се извършват само след изрично уточнение и допълнителна уговорка между APOLLOWINE и КЛИЕНТА за територията на гр. София

* За Експресна доставка за населени места извън гр. София, на територията на цяла България се разбира доставка на следващия работен ден ако поръчката е постъпила преди 14:00часа.

 

APOLLOWINE.COM не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност и невъзможността за доставка от страна на доставчиците си, APOLLOWINE.COM в рамките на 24 (двадесет и четири) часа след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента за изчерпването на стоката посредством обаждане по телефон на посочения при регистрацията телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес. APOLLOWINE.COM ще възстанови стойността на поръчания/те артикул/и или ще промени поръчката по желание на Клиента.

 

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.

 

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, APOLLOWINE.COM се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

 


Цени и начин на плащане

 

Всички цени на стоки в онлайн магазин APOLLOWINE.COM са в български левове (BGN, leva)  или евро (EUR) в зависимост от избраната настройка чрез падащото меню в хедъра на сайта. Цените са крайни с включен ДДС.

 

Указаните цени на артикулите не включват разходите за доставка. Сумата на поръчката и разходите за доставка се изчисляват динамично според избраните артикули и адреса за доставка, и са дължими в момента на поръчване и платими заедно с дължимата сума за закупените продукти.

 

Сумата дължима за поръчаните продуктите и разходите за доставка могат да бъдат платени по някой от следните начини:

 

С кредитна или дебитна карта :

VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

 

* Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronics карта ще се приеме само ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecurityCode

** Моля проверете също така дали вашата карта е отворена от вашия издател за транзакции в Интернет.

*** Максимална сума за транзакция е 10 000 лева.

 

(a) При плащане с кредитна или дебитна карта клиентът попълва:

1. Данни за картата ( номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя, адрес)

2. Данни за автентикация. За идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка (Обединена Българска Банка) поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode. В случайн, че сте регистрирани от вашата ванка издател в тези схеми за сигурност, на екрана ви ще се появи страницата, където трябва да въведете вашата автентикационна парола.

 

Условия за успешна транзакция с карта:

 

1. Успешна автентикация на клиента, ако картодържателят е регистриран в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode.

 

2. Успешна авторизация на транзакцията - на екрана ви се появява страничка с подробно описание на закупените от вас продукти, сумата, идентификационен номер на банковата транзакция, с която е направено плащането.

 

 По стъпване на сумите от банкови транзакции в сметката на търговеца:

1. За плащания направени с карти, издадени в България - 1 работен ден от датата на транзакция

2. За плащания направени с карти, издадени извън България - 2 работни дни от датата на транзакция

 

(b) По банков път по банкова сметка на „АПОЛОУАЙН” ЕООД

SWIFT: UBBGSF

IBAN: BG49UBBS80021075232930

Обединена Българска Банка


* На всяко международно плащане направено с директен банков превод по сметката на "АПОЛОУАЙН" ЕООД се налага с банкова такса за международен превод на стойност 25лв или равностойността му в евро по курса на деня ( 1 евро = 1.95лв).

(c) В брой ( наложен платеж) от Клиента или от трето лице от името на Клиента в момента на доставка на представител на куриерския ни партньор;

 

С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), изявява съгласие по смисъла на чл.53, ал.1 от ЗЗП за извършване на авансово плащане на стоките

 


Политика за връщане на стоки, обезщетяване на картодържатели и отказ от направени поръчки

 

(1) Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 дни, считано от датата на получаване на стоката.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

- за доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;

- за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики (храни и напитки);

- за доставка на вестници, списания и други периодични издания;

- за всяка, поръчана от Потребителя стока, която е била разопаковани и/или отворени от него и това е засегнало количествените и качествените и характеристики;

(3) В случай, че Ползвателят упражни правото си на отказ по ал. 1 от настоящата разпоредба, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която Ползвателят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако последният не е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

(4) Ползвателят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(5) Ползвателят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика на адрес, посочен по-горе или на имейл: wine@apollowine.com.

(6) При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането”.

 


Описание на продукт

 

„АПОЛОУАЙН” ЕООД се опитва да бъде възможно най-точен с описанието на нашите продукти. Въпреки това „АПОЛОУАЙН” ЕООД не гарантира, че описанието на продуктите или друго съдържание на Уеб сайта е точно, пълно, актуално или безгрешно. Ако даден продукт не е какъвто е описан, вашето единствено право е да го върнете в неизползвано състояние. ЦЕНИТЕ И НАЛИЧНОСТИТЕ НА ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ ВПИСАНИ НА НАШИЯ УЕБ САЙТ СА ПРЕДМЕТ НА ПРОМЯНА БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Обявяването, описанието на, или позоваването към продукт или услуга на този Уеб сайт неозначава, че продуктът или услугата са на разположение в момента. Всички поръчки на продукти или услуги са предмет на действащото законодателство, включвайки, както е умесно, износни и вносни регулационни правилници и ограничения, ако съществуват, наложени от управляващите органи имащи юрисдикцията върху такива поръчки, продукти или услуги.  

 

Всеки продукт предлаган на www.apollowine.com от АПОЛОУАЙН ЕООД се характеризира с

* уникален номер ( артикулен номер), който съответства само и единствено на един продукт,

* име ( изписано както на етикета на конкретния продукт),

* цена в български лева ( единична цена и цена на кашон, когато продуктът е част от една покупка от 6 или повече продукта).

 


Права на Клиента

 

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през www.apollowine.com , като върне стоката( в търговския и вид, в който я е получил) в срок от 7 (седем) работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до APOLLOWINE.COM и да върне стоката с ненарушена цялост. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на адрес: гр. София, ул.Св.св. Кирил и Методи 139, ап.8, ет.4  или на е-mail адрес wine@APOLLOWINE.COM Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й.

 

Правото на отказ не се прилага при доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, както и в следните две хипотези:

1. за доставка на хранителни стоки, напитки или други стоки за ежедневна употреба в дома на Клиента на посочен от него адрес или на работното му място при извършване на редовни доставки;

2. за предоставяне на следните услуги: настаняване, транспорт, хранене и услугите, свързани със свободното време, при които услугата трябва да се предостави на определена дата или в рамките на определен срок.

 

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

 

APOLLOWINE.COM е длъжно да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 20 (двадесет) работни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ. При направена покупка с карта, връщането на суми е с кредитна транзакция по картата,с която е направена покупката. Други начини на връщане на средства не са позволени.

 

APOLLOWINE.COM полага грижа информацията в www.apollowine.com да се поддържа винаги актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

 

APOLLOWINE.COM не гарантира, че достъпът до онлайн магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на APOLLOWINE.COM.

 

APOLLOWINE.COM не носи отговорност за непредоставяне на достъп до www.apollowine.com, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на APOLLOWINE.COM.

 

APOLLOWINE.COM не отговаря за съответствието на предлаганите за продажба стоки с приложимите нормативни изисквания и за техните качества.

 

Клиентът е длъжен да обезщети APOLLOWINE.COM за всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите Общи условия. Клиентът е длъжен да обезщети APOLLOWINE.COM и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

 

При отказ за получаване на стоката от страна на Ползвателя, отказът се счита за неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Ползвателят е длъжен да обезщети Доставчика за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.

 

(1) В случай, че Ползвателят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Ползвателят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

 

Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

 

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

 

(3) Не представляват недостатъци на стоките следните случаи:

- особен вкус на предоставяните винени продукти;

- особен вкус на хранителните гурме продукти, когато са доставени в срока на годност и съгласно изискванията за съхранение;

- наличие на механизми за автоматично или улеснено премахване на защитната мембрана на предлаганите стоки.

 


Право и защита на лични данни

Политика за поверителност

 

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

 

Наименование: Аполоуайн ЕООД

ЕИК/ БУЛСТАТ: 200145542

Седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район Възраждане, ул. Св.св. Кирил и Методий 139, ет.4

Адрес за кореспонденция: гр. София 1303, район Възраждане, ул. Св.св Кирил и Методий 139, ет.4

Телефон: + 359 898 701183

Имейл: wine@apollowine.com

Уебсайт: https://www.apollowine.com/

 


Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни

 

Наименования: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2

Телефон: +359 2 915 3 518

Уебсайт: www.cpdp.bg

 


APOLLOWINE.COM (Аполоуайн ЕООД) уважава вашето право на лични данни и се стреми да ги защити. Информацията по-долу описва как ние събираме и използваме вашите лични данни.

 

Това колко информация APOLLOWINE.COM съхранява за вас и как я използва зависи от вашата обвързаност с APOLLOWINE.COM  и  услугите, които ползвате, затова някои от секциите по-долу може да се отнасят за Вас.

 


Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

 

чл. (1) Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на онлайн магазин www.apollowine.com и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал.1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

 


За какво използваме вашите лични данни?


чл. (2) APOLLOWINE.COM (Аполоуайн ЕООД) събира и използва вашите лични данни, които Вие ни предоставяте, за да администрира, поддържа, подобрява и получава обратна информация за предлаганите от нас стоки и услуги и да установява и предотвратява грешки, нарушения на нашата система за защита, закона или нашите договорни условия. Ако вие сте регистрирани да използвате нашите услуги, ние може да се свържем с вас, за да съберем обратна информация за предлаганите стоки и услуги или да ви предложим подобрения към тях, включително:

(1) за следните цели:


(2) Ние спазваме следните принципи при обработка на Вашите лични данни:


(3) При обработването и съхранение на личните данни Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си летигимни интереси:

 


Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество

 

чл.(3) Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като клиенти, за следните цели:

 


Администраторът не събира и не обработва лични данни, които не се отнасят за следното:

(3) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.
(4) Администраторът не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
(5) Дружеството не събира данни за лица под 18 години


Чл. 4. (1) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
          •    Ваши индивидуализиращи данни (електронна поща, име и др.)
                    -    Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, 2) за целите на регистрация на потребител в онлайн магазина, както и 3) за изпращане на информационен бюлетин, имейли със специални предложения, промоции, промо кодове, новини и нови функционалности.
                    -   Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин и имейли се обработват на дадено от Вас изрично съгласие - чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
          •    Данни за извършване на доставка (имена, телефон, адрес и др.)
                     -   Цел, за която се събират данните: Изпълнение на задължения на администратора по договор за покупко-продажба и доставка на закупените стоки.
                     -   Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
          •    Данни от профилите Ви в социални мрежи (публично-достъпната информация от профилите Ви във Facebook)
                     -   Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него и 2) за целите на регистрация на потребител в онлайн магазина.
                    -   Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин чрез профил в социална мрежа, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

 


Срок на съхранение на личните ви данни


Чл. 5. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазина или извършване на поръчката „като гост“. След заличаване на профила ви или приключване на поръчката, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).


(2) Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.


(3) Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.


(4) Администраторът съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашия профил в електронния магазин или до приключване на поръчката.


Чл. 6. (1) Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

 


Предаване на Вашите лични данни за обработване


Чл. 7. (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).
(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

 


Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни


Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни


Чл. 8. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.


(2) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.


(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил в онлайн магазина, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате онлайн магазина и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.


(4) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да оттеглите съгласието си за обработване, е при успешното завършване на поръчката.


(5) Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.


(6) Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което Администраторът е извършвал до този момент.

 


Право на достъп


Чл. 9. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като можете по всяко време да видите във Вашия профил, ако сте регистриран потребител, данните, които обработваме за Вас..


(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.


(3) Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.


(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

 


Право на коригиране или попълване

Чл. 10. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Администратора.

 


Право на изтриване („да бъдеш забравен“)


Чл. 11. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
                •    личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
                •    Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
                •    Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
                •    личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
                •    личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
                •    личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.


(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
               •    за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
               •    за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
               •    по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
               •    за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
               •    за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на следната информация:
              •    информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено – имейл, IP адрес;
              •    техническа информация за функционирането на онлайн магазина, която информация не може да се свърже по никакъв начин с вашата личност;
              •    електронна поща, с която сте извършили регистрация в онлайн магазина.

(4) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да предприемете следните стъпки:
              •    Да подадете заявка чрез профила си в онлайн магазина или по имейл;
              •    Да представите уникален идентификационен код за извършване на действието, който ще Ви бъде изпратен по имейл на имейл адреса, свързан с направената регистрация в онлайн магазина;
              •    Да се легитимирате като притежател на акаунта;

(5) След като удостоверим идентичност на лицето, отправило искането и лицето, за което се отнасят данните в съответствие с посочените по-горе стъпки, ние ще изтрием всички данни, които обработваме за Вас, в съответствие с ал. 3.

(6) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката.

(7) С изтриване на Вашите лични данни, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате онлайн магазина и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.

(8) Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

 


Право на ограничаване


Чл. 12. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
•    оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
•    обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
•    Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
•    Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.


(2) В случай на упражняване на правото Ви на ограничаване, Дружеството ще преустанови обработката вашите данни, но няма да премахне публикациите, които сте направили в онлайн магазина.

 


Право на преносимост

Чл. 13. (1) Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред Администратора:
•    да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;
•    да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.


(2) Вие можете по всяко време да изтеглите или да получите в машинно-четим формат данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Администратора, директно през Вашия профил чрез опцията за експорт на данни или с искане по имейл.

 


Право на получаване на информация


Чл. 14. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 


Право на възражение


Чл. 15. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

 


Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 16. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:
•    е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
•    е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
•    уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 17. За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Администраторът може да предоставя Ваши данни на следните обработващи лични данни:

Обработващ лични данни    Цел на обработването на лични данни
Доставчик    Извършване на доставка до адрес

Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

Чл. 18. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Чл. 19. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование    Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление    гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция    гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон    02 915 3 518
Уебсайт    www.cpdp.bg

Чл. 20. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация или чрез функционалностите във Вашия профил. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.


Чл. 21. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.


Чл. 22. Дружеството може да изменя Политиката за поверителност, като публикува съобщение за това на сайта си.

____________________________________

• Ние използваме Retargeting.Biz (с офис на регистрация в Румъния, Букурещ, Сектор 2, ул. "Василе Лескар" 178, ет. 2, ДДС №RO34270947, ЕИК:J40/3525/23.03.2015, имейл info@retargeting.biz, телефонен номер +40-727-383-165), софтуер за маркетинг автоматизация за електронна търговия с цел анализиране, профилиране и изпращане на персонализирана комуникация и оферти.

• Тези действия нямат правно действие или друг значителен ефект върху потребителите. Единствените последици за потребителя при използване на методи за профилиране биха довели до получаване на персонализирани маркетингови оферти и намаления. Всеки потребител има право на отказ от профилиране и получаването на търговска комуникация, без да има друг ефект, различен от този на неполучаването на персонализирани маркетингови оферти и намаления.

• За целите на обработката на данни, профилиране (проследяване на действия) и взамоидействие с уебсайта, Retargeting.Biz събира и съхранява автоматично следните данни: имейл адрес на потребителят, телефонен номер, имена, пол, адрес, град, окръг, дата на раждане, номер (ID) на поръчката, код за намаление, стойност на код за намаление, стойност на поръчката, стойност на доставката, цена на продукти, продукт/и, вариации на продукти, IP, браузър, операционна система, бисквитка, местонахождение спрямо IP, дата и час, разгледани страници, категория/и, марка/и, щракване върху снимка, захождане с мишката върху бутон за добавяне в количката, скролване надолу-нагоре, добавяне в количката, премахване от количката, избор на вариации, добавяне в списък с желани, коментар, харесване и споделяне във Facebook, посещение на Помощни страници.

• Групата от таргетирани субекти са посетители, регистрирани потребители и клиенти на уебсайта, според случая и избраната услуга. Данните на посетителите ще бъдат съхранени за срок от 2 месеца, а данните на регистрираните потребители и клиенти ще бъдат съхранени за срок от 3 години.

• При доставяне на Услугата до Клиента, Retergeting.Biz използва услуги от трети страни (Подизпълнители) намиращи се в ЕИП и САЩ (само за Push Известия), а трансфера на лични данни се основава на Защитата на личните данни между ЕС и САЩ; данните се съхраняват само през периода на договора между двете страни;

• Бисквитки: Уебсайта трябва да използва "бисквитка" от първа страна, както и да предостави достъп до нейната информация на Retargeting.Biz. "Бисквитката" се поставя от уебсайта и по този начин може да се използва само във връзка с този уебсайт. Следователно връзката между вътрешното проследяване на потребителите на този уебсайт и проследяването им на други уебсайтове не е технически възможно чрез една ѝ съща "бисквитка".

• За да се отпишете или откажете (opt-out) от Retargeting.Biz, моля изпратете имейл до wine@apollowine.com